20160324-Innova_Baryt_Bright_White_60x90_1_HFA_Eps11880_MK_PRBright_60x90_1aL1002078-bewerkt